Palvelut

Istutukset

Taimikon
varhaisperkaukset

Taimikonhoidot

Ennakkoraivaukset

Puunkorjuu

  • Hankintapuiden hakkuu ja metsäkuljetus
  • Energiapuut
  • Poltinpuut ym.

Kuljettajapalvelut

  • Olen suorittanut metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon
  • Traficomin hyväksymä ammattipätevyyskoulutus
  • Kokemusta myös muiden kuin metsäkoneiden käytöstä
  • Kysy lisää!